cách mạng công nghiệp thứ tư

Cập nhập tin tức cách mạng công nghiệp thứ tư

Tri thức hóa nguồn lực là chìa khóa để dẫn đầu

 - Trước đây, muốn phát triển nhanh, việc quan trọng nhất mà ngành thông tin truyền thông đã làm được là đi tiên phong dẫn dắt xã hội, chứ không phải thấy khó là co lại.

Từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

- Liệu mô hình xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo (NIC) có được sự ưu đãi vượt trội về chính sách, về cơ chế để trở nên cạnh tranh, thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp?