Trong nhiều trường hợp, người dùng điện thoại chỉ có thể thao tác với máy bằng một tay, ví dụ như khi đi đường và tay còn lại đang xách đồ. Lúc này, tất cả giao diện điều khiển sẽ cần được kéo xuống thấp, đảm bảo nằm trong tầm với của ngón tay cái.

Giống như nền tảng iOS, phiên bản Android 12 bắt đầu hỗ trợ tính năng sử dụng bằng một tay với chế độ One-handed Mode. Tính năng này đi kèm những tiện ích như mở nút truy cập nhanh, hoặc truy cập bằng cử chỉ.

Hướng dẫn One-handed Mode Android 12

Để sử dụng chế độ một tay trên Android 12, người dùng vào mục Settings => System => Gestures => One-Handed Mode.

{keywords}
Để sử dụng chế độ một tay trên Android 12, người dùng vào mục Settings => System.

 

{keywords}
Vào tiếp Gestures.

 

{keywords}
Chọn One-Handed Mode.

Hãy gạt bật "Use one-handed mode". Nếu đánh dấu chọn "Pull screen into reach", người dùng có thể kích hoạt chế độ bằng cách vuốt xuống dưới đáy màn hình. Nếu bật "One-handed mode shortcut", người dùng sẽ có nút bật/tắt chế độ này thường xuyên nổi phía dưới màn hình.

Để dừng chế độ một tay, người dùng vuốt lên từ đáy màn hình, hoặc bấm khoảng trống phía trên.

{keywords}
Hãy gạt bật "Use one-handed mode". Nếu đánh dấu chọn "Pull screen into reach", người dùng có thể kích hoạt chế độ bằng cách vuốt xuống dưới đáy màn hình. Nếu bật "One-handed mode shortcut", người dùng sẽ có nút bật/tắt chế độ này thường xuyên nổi.

 

{keywords}
Nút bật/tắt chế độ một tay có thể thường xuyên nổi phía dưới màn hình.

Anh Hào

Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình "kịch kim" trên Android 12

Hướng dẫn giảm độ sáng màn hình "kịch kim" trên Android 12

Android có chức năng đặt mức sáng xuống thấp hơn dải điều chỉnh thông thường của điện thoại. Chức năng này trên phiên bản Android 12 mới ra mang tên Extra Dim.