Trong nhiều trường hợp người dùng iPad sẽ muốn tăng giảm cỡ chữ trên màn hình tùy theo nhu cầu. Có nhiều cách để tăng giảm cỡ chữ trên iPad, nhưng nhanh nhất vẫn là đưa chức năng này ra Trung tâm điều khiển (Control Center).

{keywords}
 

Cách tăng cỡ chữ trên iPad trong Trung tâm điều khiển

Trước hết người dùng cần truy cập vào mục "Cài đặt" => "Trung tâm điều khiển", và thêm mục "Cỡ chữ" vào danh sách hiển thị (dấu cộng).

{keywords}
Người dùng vào mục "Cài đặt" => "Trung tâm điều khiển", và thêm mục "Cỡ chữ" vào danh sách hiển thị (dấu cộng).

Bây giờ để tăng cỡ chữ lên, người dùng vuốt thanh trạng thái xuống để vào Trung tâm điều khiển, rồi chọn biểu tượng tăng cỡ chữ.

{keywords}
Để tăng cỡ chữ lên, người dùng vuốt thanh trạng thái xuống để vào Trung tâm điều khiển, rồi chọn biểu tượng tăng cỡ chữ.

Người dùng có thể chọn "Chỉ cài đặt" hoặc "Tất cả ứng dụng", sau đó vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh cỡ chữ như mong muốn.

{keywords}
Người dùng có thể chọn "Chỉ cài đặt" hoặc "Tất cả ứng dụng", sau đó vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh cỡ chữ.

Anh Hào

iOS 16 Beta 7 cập nhật những gì?

iOS 16 Beta 7 cập nhật những gì?

Vì đã gần đến ngày ra mắt bản chính thức, iOS 16 Beta 7 chủ yếu vá lỗi, chẳng hạn như sửa lỗi con trỏ AssistiveTouch hoạt động bất thường.