Ngày 27/5, tại Quảng Ninh, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 cho gần 100 học viên là đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị trong Bộ.

Giảng viên đến từ Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn học viên triển khai Chương trình tổng thể CCCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Để việc tập huấn đạt hiệu quả cao, Bộ TT&TT đã mời chuyên gia về CCHC, ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Chánh văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trực tiếp truyền đạt kiến thức CCHC, giải đáp các vướng mắc cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. 

Thông qua đợt tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được chuyên gia truyền đạt những nội dung cơ bản về CCHC đặc biệt là những định hướng lớn về CCHC trong giai đoạn tới, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện CCHC và những bài học kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC của Bộ TT&TT nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng.

Trao đổi với các học viên từ điểm cầu trực tuyến, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, CCHC là nhu cầu tất yếu, khách quan của mọi nền hành chính trong mỗi giai đoạn lịch sử. Hiện nay, công tác CCHC được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và bước đột phá phát triển đất nước. 

Nghị quyết 76 ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã nêu rõ: “CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tận dụng có hiệu quả thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. “Điều này cho thấy trách nhiệm của Bộ ta là rất lớn trong công cuộc cải cách hành chính này”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Chỉ số CCHC của Bộ TT&TT năm 2021 đã tăng 1 bậc so với năm 2020.

Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã họp, công bố chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương. Chỉ số CCHC của Bộ TT&TT tăng 1 bậc so với năm 2020, từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 9. Trong đó, chỉ số lĩnh vực hiện đại hóa hành chính xếp thứ nhất và 3 chỉ số lĩnh vực khác tăng hạng so với năm 2020.

“Trong bối cảnh các bộ đều rất quyết tâm trong việc cải thiện xếp hạng chỉ số, điểm số giữa các bộ rất sít sao, kết quả này là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các đơn vị được giao phụ trách, theo dõi lĩnh vực”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận xét.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng chỉ rõ, với sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, với trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc gắn kết chuyển đổi số với CCHC, kết quả đã đạt được trên cả 6 lĩnh vực CCHC của Bộ TT&TT, bao gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số chưa thật sự tương xứng, vẫn còn nhiều hạn chế.

Các hạn chế do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên một trong những nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là nhận thức, trách nhiệm thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu chưa toàn diện.  

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, các cơ quan, đơn vị cần nỗ lực hành động để góp phần xây dựng Bộ TT&TT chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Thứ trưởng, để nâng cao chỉ số CCHC hàng năm cũng như chất lượng, hiệu quả CCHC của Bộ TT&TT, Bộ đã triển khai rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn chưa xác định CCHC là nhiệm vụ chung mà mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải chung tay thực hiện mới đạt được kết quả cao nhất. 

“CCHC không phải chỉ là nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ, của cơ quan thường trực CCHC, của các đơn vị được giao chủ trì theo dõi các lĩnh vực CCHC mà là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thực hiện tốt CCHC cũng chính là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần nỗ lực hành động để góp phần xây dựng Bộ TT&TT chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Đại diện Bộ TT&TT bày tỏ mong muốn sau tập huấn, các học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức bổ ích để thực hiện tốt công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình cũng như của Bộ TT&TT.

Vân Anh