iOS 16 rất chú trọng hỗ trợ các chức năng kết nối và chia sẻ giữa những người dùng thân quen, dù vậy cũng đảm bảo để mỗi người có không gian riêng tư khi cần.

Cụ thể, tính năng Safety Check sẽ giúp ngay lập tức ngắt chia sẻ dữ liệu và vị trí trên iPhone.

Cách thiết lập riêng tư tức thì trên iOS 16 Safety Check

Khi cần ngắt kết nối tức thì, người dùng vào mục Settings => Privacy & Security => Safety Check, sau đó chọn Emergency Reset.

Người dùng vào mục Settings => Privacy & Security => Safety Check, sau đó chọn Emergency Reset.

Ngoài ra, cũng sẽ có lựa chọn Manage Sharing & Access nếu người dùng chỉ muốn tắt một số kết nối và chia sẻ cụ thể.

Anh Hào