iOS 16 có nhiều tính năng mang lại tiện ích mới cho người dùng. Trong đó, ứng dụng Health sẽ hỗ trợ lập danh sách những loại thuốc người dùng đang phải uống, và nhắc lịch đúng theo cài đặt.

Cài nhắc lịch uống thuốc trên iOS 16 như thế nào?

Trước hết người dùng mở ứng dụng Health, sau đó vào tab Browse, chọn "Add a Medication". Hãy nhập tên loại thuốc và chọn dạng thuốc (viên nhộng, dạng nước...)

Người dùng mở ứng dụng Health, sau đó vào tab Browse, chọn "Add a Medication", nhập tên loại thuốc và chọn dạng thuốc.

Bước tiếp theo, hãy chọn liều lượng, và đặt lịch ngày giờ uống thuốc.

Bước tiếp theo, hãy chọn liều lượng, và đặt lịch ngày giờ uống thuốc.

Ở những bước cuối cùng, người dùng có thể chọn thêm hình dạng thuốc và màu sắc (hoặc bấm Skip để bỏ qua), trước khi bấm Done để hoàn tất.

Anh Hào