cảm biến hình ảnh

Cập nhập tin tức cảm biến hình ảnh

Sony dựa vào điện thoại Trung Quốc để hồi sinh lợi nhuận cảm biến hình ảnh

Tập đoàn Sony mong muốn phục hồi doanh thu bộ phận cảm biến hình ảnh thông qua tận dụng sự phát triển của các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc.

Vương quốc Anh ngừng bán công nghệ cảm biến thị giác cho Công ty Trung Quốc

Công nghệ này có thể được Trung Quốc sử dụng trong quốc phòng, tạo ra mối nguy tiềm ẩn cho Vương quốc Anh.