cảm biến hình ảnh

Cập nhập tin tức cảm biến hình ảnh

Vương quốc Anh ngừng bán công nghệ cảm biến thị giác cho Công ty Trung Quốc

Công nghệ này có thể được Trung Quốc sử dụng trong quốc phòng, tạo ra mối nguy tiềm ẩn cho Vương quốc Anh.