- Theo quy định mới ban hành của Bộ GD-ĐT trong công tác học sinh, sinh viên, những hành vi bình luận, chia sẻ bài viết dung tục, bạo lực - nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì buộc thôi học hoặc xử lí theo pháp luật.

Quy chế công tác sinh viên đại học chính quy do Bộ GD-ĐT mới ban hành thay thế cho quy định từ năm 2007 đưa ra 10 hành vi sinh viên không được làm.

Hai hành vi mới được bổ sung, một là tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.

Thêm đó, sinh viên không được đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

Tùy theo mức độ vi phạm, sinh viên sẽ bị xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, sinh viên được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Những mức phạt này còn áp dụng cho sinh viên có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác.

Quy định còn bổ sung mức phạt từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học sinh viên cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng.

Văn Chung