Campus Tour

Cập nhập tin tức Campus Tour

CellphoneS giảm đến 20% dành cho sinh viên tại chuỗi sự kiện Campus Tour

Hệ thống CellphoneS và Điện thoại Vui khởi động chuỗi sự kiện Campus Tour mang đến trải nghiệm sản phẩm độc đáo và cơ hội giao lưu, tư vấn cho hàng ngàn sinh viên thuộc 19 trường đại học toàn quốc, cùng ưu đãi đặc quyền mùa back to school.