cán bộ đi lễ chùa

Cập nhập tin tức cán bộ đi lễ chùa

Bộ Công Thương kỷ luật cán bộ đi lễ chùa giờ hành chính

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương được Hội đồng đưa ra đối với ông Bùi Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại.

GĐ Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu đi lễ chùa giờ hành chính

Bộ Công thương đã thành lập hội đồng kỷ luật "cán bộ đi lễ chùa trong giờ làm việc"

Cán bộ Bộ Công Thương đi lễ chùa giờ hành chính

Bộ Công Thương thừa nhận có việc cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại đi lễ chùa trong giờ hành chính.