- Bộ Công thương đã thành lập hội đồng kỷ luật cán bộ đi lễ chùa trong giờ làm việc.

Chiều nay, Bộ trưởng Công thương ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đứng đầu để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức được xác định đi lễ chùa trong giờ làm việc.

Cục Xúc tiến thương mại cũng đã có báo cáo nhanh về việc một số cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục) đi lễ đầu năm trong giờ làm việc.

{keywords}
Cán bộ, công chức không được đi lễ chùa trong giờ hành chính 

Theo đó, Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có việc Giám đốc Trung tâm, ông Bùi Quang Hưng, cùng một số viên chức và người lao động đi lễ vào sáng 7/2 trong giờ làm việc.

Bộ Công thương cho rằng việc này có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động, luật Cán bộ, công chức, luật Viên chức và đặc biệt là chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 cũng như công điện ngày 2/2/2017 của Thủ tướng.

Bộ đã quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Chủ tịch để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức Bùi Quang Hưng.

Đối với các viên chức và người lao động khác thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu đã đi lễ trong giờ làm việc, Bộ Công thương giao Cục Xúc tiến thương mại, theo phân cấp quản lý cán bộ, thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Giấy triệu tập dự cuộc họp của Hội đồng kỷ luật đã được chuyển tới công chức Bùi Quang Hưng trong hôm nay. Dự kiến Hội đồng sẽ họp vào ngày 20/2.

Bộ trưởng Công thương cũng đã yêu cầu liên tịch Đảng ủy và lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Cục trong việc quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền và chức năng quản lý của mình.

Cán bộ Bộ Công Thương đi lễ chùa giờ hành chính

Cán bộ Bộ Công Thương đi lễ chùa giờ hành chính

Bộ Công Thương thừa nhận có việc cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Thủ tướng vừa ký các quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.

Cả Sở Công Thương đóng cửa… đi nhậu

Cả Sở Công Thương đóng cửa… đi nhậu

Dù đang trong giờ làm việc nhưng ngay từ giữa chiều, cả Sở Công thương Vĩnh Long đã bỏ cơ quan đi dự liên hoan mừng sếp mới và tiễn sếp cũ.

L.Bằng