Các Bộ, ngành đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng một chuẩn thông tin số thống nhất, thậm chí Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Hồng  Trường khuyến nghị Chính phủ cần ban hành Nghị định về vấn đề này càng sớm càng tốt.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Giang Phạm

Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh là chủ đề được lựa chọn cho Hội thảo Khoa học Ngày CNTT 2015, diễn ra sáng nay, 17/12.

Khẳng định đây là vấn đề mà Bộ đang rất quan tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh liên thông dữ liệu và chia sẻ thông tin là nhu cầu bức thiết hiện nay để phát triển Chính phủ điện tử cũng như xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác sẽ chỉ được thực hiện khi hệ thống các chuẩn kết nối, trao đổi cũng như hệ thống cấp mã định danh thống nhất và duy nhất trên cả nước. Dữ liệu không được chia sẻ sẽ không mang lại hiệu quả, lãng phí tiền đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bộ TT&TT đã ban hành Khung kiến Chính phủ điện tử Việt Nam, cũng như chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm bảo đảm sự phát triển thống nhất, đồng bộ theo một kiến trúc quy hoạch tổng thể CNTT-TT quốc gia.

Đối với chuẩn trao đổi thông tin, Bộ đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống chuẩn thông tin số và chuẩn trao đổi thông tin”, nghiên cứu, đề xuất 9 quy chuẩn kỹ thuật và 117 tiêu chuẩn kỹ thuật về phần mềm, nội dung thông tin số, chuẩn hóa trang thông tin điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và trao đổi thông tin.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ GT- VT Nguyễn Hồng Trường cho rằng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin số  trong quản lý giao thông sẽ đảm bảo giá trị phát triển lâu dài cho ngành thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

Tuy vậy, nhiều khó khăn, vướng mắc đã phát sinh trong thực tế triển khai. Hệ thống hành chính nhà nước của ta có điểm đặc thù, được chia làm nhiều cấp với các mối quan hệ dọc ngang phức tạp trong mỗi cấp và giữa các cấp; quy mô đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ các bộ, ngành rất khác nhau; ngoài ra, còn có sự khác biệt lớn về quy mô, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố trên các vùng miền. Do vậy, việc áp dụng chuẩn trao đổi thông tin số quốc tế của chúng ta gặp nhiều khó khăn, một số trường hợp ta phải tự xây dựng.

Chính vì thế, theo Thứ trưởng Hưng, việc nghiên cứu xây dựng các chuẩn cần có sự chung tay phối hợp giữa Bộ với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các viện, trường trên cả nước. Bên cạnh đó, do đặc thù của nước ta, việc áp dụng các chuẩn cần có sự tham khảo, nghiên cứu áp dụng các chuẩn quốc tế.

"Ứng dụng CNTT chỉ thành công khi gắn chặt ứng dụng CNTT với cải cách hành chính và việc áp dụng chuẩn song song với việc cải cách hành chính sẽ làm cho việc áp dụng chuẩn dễ dàng hơn", Thứ trưởng kết luận.

Đề cao sự cần thiết của việc các chuẩn trao đổi thông tin số, dữ liệu phải thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc để các hệ thống có thể trò chuyện, kết nối được với nhau, Thứ trưởng Trường khẳng định Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định về vấn đề này. "Nếu không các hệ thống sẽ rời rạc, không kết nối được với nhau, khi muốn nâng cấp công nghệ rất khó, lại dễ phụ thuộc vào các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài".

Ngày CNTT Việt Nam 2015 do 5 Viện đồng tổ chức bao gồm: Viện Khoa học Công nghệ VINASA (VSTI), Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (VSQI); Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI); Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội (SoICT), dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ.

Tại hội thảo, các diễn giả  đã chia sẻ thông tin về nhu cầu thực tiễn cấp thiết của các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới về chuẩn trao đổi thông tin số; đồng thời thảo luận về định hướng xây dựng chuẩn trao đổi thông tin số nhằm tạo cơ sở kỹ thuật đảm bảo cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông; đồng thời góp phần đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí trong ứng dụng CNTT của tất cả các ngành, các cấp và toàn xã hội.

  • Trọng Cầm