Càn Long

Cập nhập tin tức Càn Long

Ngọc tỷ 22 triệu đô của vua Càn Long

Một chiếc ngọc tỷ (ấn triện) thế kỷ 18 của Trung Quốc vừa được bán với giá kỷ lục 21 triệu euro (22 triệu USD), gấp 20 lần so với ước tính ban đầu.