Đã có nhiều cửa hàng, người bán sử dụng đồng tiền này để mua bán, trao đổi các dịch vụ, hàng hóa. Việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán hiện nay là vi phạm pháp luật, Tuy nhiên nhiều người dùng Việt khoe đã mua máy tính, thực phẩm... bằng Pi. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.

(Theo ANTV)