cạnh tranh bình đẳng

Cập nhập tin tức cạnh tranh bình đẳng

Nghỉ mát, hiếu hỉ tính vào giá điện, xăng: Bất hợp lý

Bộ Tài chính đề xuất không cho phép doanh nghiệp có vốn nhà nước đưa chi phí hiếu hỉ, nghỉ mát… vào giá thành vì lo ngại làm tăng giá sản phẩm, dịch vụ.

'Thay máu' tập đoàn nhà nước: Cố 1 tý có 2,5 tỷ USD

“Tổng giá trị tài sản của các DNNN là hơn 5 triệu tỷ đồng. Ước tính nếu như cải thiện được hiệu quả thêm một điểm phần trăm, thì khối tài sản này tạo giá trị tăng thêm khoảng 2,5 tỷ USD”.

Siêu ủy ban 100 tỷ USD: Thêm 1 cơ quan siêu quyền lực?

Một ủy ban quản lý hàng triệu tỷ đồng, bao trùm tất cả 9 tập đoàn, 21 tổng công ty lớn sẽ là một nơi tập trung sức mạnh kinh tế và quyền lực rất lớn. Lại thêm một cơ quan 'siêu quyền lực'?