Cao Bằng mạnh tay thúc đẩy các dự án công nghiệp hỗ trợ

Cao Bằng tập trung phát triển CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác và hàng tiêu dùng...).

 

Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham gia vào chuỗi giá trị, UBND tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện Chương trình Phát triển CNHT đến năm 2025.

Theo đó, đến năm 2020, tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước; đầu tư vào lĩnh vực các ngành có sử dụng công nghệ cao. Mức tăng trưởng CNHT giai đoạn này đạt 25%, đáp ứng 10% cho nhu cầu sản xuất công nghiệp của Cao Bằng. Tập trung phát triển lĩnh vực CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng...).

{keywords}
Cao Bằng tập trung phát triển lĩnh vực CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng...).

Một số ngành, lĩnh vực chủ yếu: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; Lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; Hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với CNHT luyện kim, mời gọi hợp tác và tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất; lĩnh vực cơ khí chế tạo nâng cao năng lực, công nghệ sản xuất các linh kiện chi tiết; nâng cao chất lượng sản xuất gỗ ván thanh, gỗ bóc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; phát triển ngành CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất phụ kiện, phụ tùng kinh kiện trong lĩnh vực ô tô, xe máy, điện, điện tử.

Giai đoạn từ 2021 - 2025, tỉnh tiến tục phát triển CNHT trong giai đoạn trước, phấn đấu tăng trưởng đạt 45%, đáp ứng 20% nhu cầu cho sản xuất CNHT trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp các thiết bị máy móc, linh kiện, chi tiết máy móc, nguyên liệu, vật liệu cho ngành công nghiệp.

Để thực hiện kế hoạch này, Cao Bằng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển CNHT; Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại các địa bàn trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư...

Đồng thời  có chính sách thúc đẩy xúc tiến đầu tư phát triển các dự án sản xuất CNHT; Khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT, sử dụng công nghệ cao, như: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Theo đó, đến năm 2020, tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước; đầu tư vào lĩnh vực các ngành có sử dụng công nghệ cao. Mức tăng trưởng CNHT giai đoạn này đạt 25%, đáp ứng 10% cho nhu cầu sản xuất công nghiệp của Cao Bằng. Tập trung phát triển lĩnh vực CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng...).

Một số ngành, lĩnh vực chủ yếu: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; Lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; Hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với CNHT luyện kim, mời gọi hợp tác và tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất; lĩnh vực cơ khí chế tạo nâng cao năng lực, công nghệ sản xuất các linh kiện chi tiết; nâng cao chất lượng sản xuất gỗ ván thanh, gỗ bóc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; phát triển ngành CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất phụ kiện, phụ tùng kinh kiện trong lĩnh vực ô tô, xe máy, điện, điện tử.

Giai đoạn từ 2021 - 2025, tỉnh tiến tục phát triển CNHT trong giai đoạn trước, phấn đấu tăng trưởng đạt 45%, đáp ứng 20% nhu cầu cho sản xuất CNHT trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp các thiết bị máy móc, linh kiện, chi tiết máy móc, nguyên liệu, vật liệu cho ngành công nghiệp.

Để thực hiện kế hoạch này, Cao Bằng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển CNHT; Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại các địa bàn trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư...

Đồng thời  có chính sách thúc đẩy xúc tiến đầu tư phát triển các dự án sản xuất CNHT; Khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT, sử dụng công nghệ cao, như: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Trúc Linh

tin nổi bật

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo chính thức khai mạc tại Hà Nội

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam (VIMEXPO 2022) đã khai mạc sáng nay 16/11 với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp với gần 300 gian hàng được trưng bày trên diện tích gần 5.000m2.

Cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cho Việt Nam

Việt Nam đã lựa chọn 6 ngành ưu tiên phát triển CNHT gồm: dệt may, da giày, điện tử, ô tô, cơ khí và công nghệ cao, và cần thúc đẩy cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bắt tay với Samsung, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt

Nền kinh tế thế giới đang phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19 tạo cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Để chớp thời cơ, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao năng lực và đổi mới sáng tạo sản xuất.

Bỏ quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô từ 1/10

Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 11 bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô, áp dụng từ 1/10/2022.

VASI làm việc với THACO: Doanh nghiệp lớn phải là trụ cột liên kết chuỗi cung ứng

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam (VASI) vừa đến tham quan KCN THACO Chu Lai và làm việc với THACO Industries về định hướng phát triển ngành CNHT trong thời gian tới.

Triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Vimexpo 2022 sắp diễn ra

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và chế tạo tại Việt Nam - VIMEXPO 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11/2022. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

12 doanh nghiệp phía Nam tham gia Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh đợt 2/2022

Dự án “Hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh” đợt 2 sẽ tiếp tục được thực hiện tại khu vực phía Nam từ tháng 8/2022, để tư vấn cho 12 doanh nghiệp.

14 hãng xe tham gia Vietnam Motor Show 2022

Tính đến tháng 7/2022, đã có 14 hãng xe xác nhận đăng ký tham gia triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 – Vietnam Motor Show 2022 và quy tụ nhiều thương hiệu uy tín thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ô tô.

Chủ tịch Quốc hội: THACO cần đẩy mạnh nghiên cứu R&D xứng tầm quốc tế

Ngày 27/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc tại THACO Chu Lai. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam.

Bí quyết để gia nhập chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, để tiếp cận và gia nhập chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Việt cần phải có hiểu biết thấu đáo về văn hóa, tập quán kinh doanh của nước này.

Vốn cho CNHT: Chủ trương đúng nhưng vẫn chưa tới được doanh nghiệp

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, nhiều doanh nghiệp hoan hỉ trước thông tin lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được ưu đãi vốn một cách trực tiếp qua việc cấp bù lãi suất. Vấn đề còn lại là cách triển khai.

Thúc đẩy cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí tại KCN THACO Chu Lai

“Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại KCN THACO Chu Lai” của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thươngsẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào Quý III năm 2022.

Doanh nghiệp Hải Dương nỗ lực trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030, các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của tỉnh trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ

Mặc dù đã đạt được bước tiến dài, nhưng để ngành CNHT đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa.

Tầm nhìn công nghiệp hoá

Câu hỏi là thế nào là nước công nghiệp (hay nói cách khác đã hoàn thành công nghiệp hoá) và để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá thì ai làm. Nhà nước làm việc gì, doanh nghiệp làm việc gì?