cấp 2

Cập nhập tin tức cấp 2

Chán học do tâm lý và từng bị đánh mắng, cậu nhóc 13 tuổi này đã tự lựa chọn con đường đi tiếp theo cho tương lai của mình từ rất sớm.