cấp phép 4G

Cập nhập tin tức cấp phép 4G

Viettel, VNPT, MobiFone đã nộp hồ sơ xin cấp phép 4G

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, cả ba nhà mạng lớn đều đã nộp hồ sơ xin cấp phép 4G vào đầu tháng 10.

Cấp phép 4G vào giai đoạn nước rút

Cục Viễn thông đã gửi văn bản thông báo cho các doanh nghiệp viễn thông về việc cấp phép 4G và thúc giục các nhà mạng nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép theo hướng dẫn.

Có thể cấp phép 4G từ cuối tháng 9/2016

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết chủ trương mới nhất của Chính phủ là đẩy nhanh cấp phép 4G cho doanh nghiệp và có thể sẽ cấp phép ngay từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới đây.

Đang hoàn thiện chính sách cấp phép 4G

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết Bộ TT&TT đang hoàn thiện chính sách cấp phép 4G và các doanh nghiệp di động trong nước cũng đang chuẩn bị báo cáo kết quả thử nghiệm 4G để xin cấp phép triển khai chính thức.

Viettel đề xuất cấp phép 4G ngay trong năm 2015

 Cho rằng tốc độ triển khai 4G của Việt Nam đang chậm hơn các nước Đông Nam Á, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng kiến nghị Bộ TT&TT cấp phép 4G ngay trong năm nay, thay vì năm 2016 như kế hoạch.