Ba chủ đề bao gồm: Xây dựng khả năng phục hồi danh mục đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực; Thiết lập nên các cộng đồng phát triển, có khả năng thích nghi cao với những thay đổi trong tương lai và Thúc đẩy đổi mới và hợp tác bền vững.

{keywords}
Là một dự án tổng hợp ở Singapore, Funan có khu vực nông nghiệp đô thị với khu vườn nông sản rộng 12.000m2 và trang trại đô thị rộng 4.000m2, mang đến cho cộng đồng một ốc đảo xanh trong lòng thành phố

Ông Lee Chee Koon, TGĐ Điều hành Tập đoàn CapitaLand cho biết: “Tại CapitaLand, tính bền vững là cốt lõi trong hoạt động của tổ chức và gắn liền với mọi giai đoạn phát triển của dự án, từ đầu tư đến khâu vận hành. Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững này sẽ là hoạt động chiến lược tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra tác động tích cực, cũng như theo đuổi tăng trưởng kinh doanh một cách có trách nhiệm.

Quy hoạch tổng thể sẽ hướng dẫn chúng tôi thúc đẩy những nỗ lực phát triển trên mạng lưới BĐS toàn cầu của tập đoàn, giúp CapitaLand đóng góp lớn hơn cho môi trường và cộng đồng tại những nơi mà công ty hiện diện, đồng thời định vị CapitaLand như một nhà tuyển dụng được yêu thích”.

Theo CapitaLand, là một công ty BĐS bền vững hàng đầu, tập đoàn đã đặt ra các mục tiêu phát triển bền vững dựa trên những thành công của doanh nghiệp trong 20 năm qua, nhằm đổi mới và nâng cao tác động của những nỗ lực bền vững của tập đoàn trong 10 năm tới. Tập đoàn sẽ xem xét lại kế hoạch tổng thể hai năm một lần để đảm bảo luôn đi đúng hướng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Bà Lynette Leong, GĐ Phát triển bền vững của Tập đoàn CapitaLand bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rõ giải pháp cho những thách thức về tính bền vững đòi hỏi nỗ lực tập thể và việc mở rộng ranh giới phát triển bền vững. Để thúc đẩy sự đổi mới và hợp tác bền vững của CapitaLand trong cộng đồng, chúng tôi giới thiệu “Thử thách bền vững CapitaLand X” trên phạm vi toàn cầu.

Những người tham gia không chỉ giành được quỹ tài trợ cho dự án của họ, mà quan trọng hơn là có cơ hội được thử nghiệm các giải pháp mang tính bền vững tại mạng lưới BĐS toàn cầu của CapitaLand và được cố vấn bởi các nhà lãnh đạo kinh doanh của chúng tôi”.

Bà Leong cũng cho biết thêm, để thúc đẩy các nỗ lực bền vững của tập đoàn nhằm đáp ứng các mục tiêu đến năm 2030, CapitaLand sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính để tăng gấp ba nguồn lực tài chính bền vững. Đồng thời, triển khai chương trình cho thuê xanh trên toàn cầu, qua đó làm việc với khách hàng để giảm mức tiêu thụ tài nguyên và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững năm 2030 của CapitaLand tập trung vào 3 chủ đề nhằm thúc đẩy các nỗ lực phát triển bền vững của tập đoàn theo tiêu chí ESG, được củng cố bởi năng lực quản trị mạnh mẽ và hiệu quả tài chính bền vững. CapitaLand có thể tạo ra 6 nguồn vốn gồm: vốn sản xuất, vốn môi trường, vốn con người, vốn xã hội và quan hệ, vốn tài chính và vốn tổ chức.

CapitaLand cũng sẽ phát triển một thước đo mới là “lợi tức bền vững” để xác định kết quả và tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động của mình, theo các tiêu chuẩn và chỉ số toàn cầu để theo dõi tiến trình. Chỉ số này sẽ bao gồm các yếu tố như hiệu quả hoạt động đạt được, tránh chi phí tiện ích và tiết kiệm lãi suất từ các khoản vay có liên kết bền vững.

Vĩnh Phú