Carbot Animations

Cập nhập tin tức Carbot Animations

Chết cười với phim StarCraft hài: Quá đen cho đội zealot

Như cách nói của game thủ StarCraft xưa kia: "Zealot chưa nâng cấp gặp Vulture chỉ có tắt điện!".