cắt tóc khi đang chơi game

Cập nhập tin tức cắt tóc khi đang chơi game

Không muốn bỏ lỡ trận rank, game thủ cắt tóc ngay tại quán net

Có lẽ không ai bá đạo như anh chàng này nữa, vì mải chơi không muốn bỏ dở trận game mà anh ta gọi luôn thợ cắt tóc đến quán net để cắt luôn tại chỗ.