câu đố toán học

Cập nhập tin tức câu đố toán học

Đáp án bài toán '1 USD nữa đâu rồi?'

Dưới đây là đáp án cho bài toán "tìm" 1 USD còn thiếu.

Thử tài suy luận bằng cách tìm ra mối liên hệ giữa các phép tính

 Thử khám phá tư duy logic của bạn bằng cách tìm ra mối liên hệ giữa các phép tính dưới đây.