celsius network

Cập nhập tin tức celsius network

Từ 25 tỷ USD xuống 167 triệu USD: Quỹ cho vay tiền mã hoá Celsius đã sụp đổ như thế nào?

Vào thời điểm nộp đơn xin phá sản, quỹ cho vay crypto Celsius chỉ còn vỏn vẹn 167 triệu USD tiền mặt. Trong khi đó, quỹ này đang nợ khách hàng khoảng 4,7 tỷ USD và thâm hụt gần 1,2 tỷ USD khác trong bảng kế toán.