chăm sóc gia đình

Cập nhập tin tức chăm sóc gia đình

Rửa bát kiểu này là đang hại cả gia đình hơn cả bị ung thư

Rửa bát kiểu này là đang hại cả gia đình hơn cả bị ung thư - hãy chú ý ngay lập tức.

Nghe trai Việt 'mách' phụ nữ cách dụ chồng vào bếp

“Phải kích động, tạo cơ hội và điều kiện để đẩy đàn ông vào bếp nhiều hơn. Như giả vờ ốm, giả vờ bận để đẩy chồng vào một con đường duy nhất là buộc phải nấu”, anh Nam đưa ra lời khuyên.