Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Cập nhập tin tức Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải phải bí mật, không để thành đàm tiếu

Chánh án TANDTC giải thích không được ghi âm, ghi hình để bảo đảm rằng tất cả những điều chia sẻ với hòa giải viên được giữ kín.

Xử lý nhanh nhất có thể bồi thường cho ông Nén

TAND tối cao đã chỉ đạo TAND tỉnh Bình Thuận xử lý nhanh nhất có thể việc bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén.