chất lượng nước

Cập nhập tin tức chất lượng nước

Nước sạch có giun dân chung cư phát sốt

Người dân ở chung cư nay lại thêm khổ vì nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm. Để bảo vệ mình, cư dân ở một số khu đô thị trước khi nhận nhà đã tự đi xét nghiệm nước, không trông chờ vào kết quả của chủ đầu tư.

Điểm mặt 6 chung cư dùng nước sinh hoạt 'bẩn' tại Hà Nội

Kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng nước từ nguồn đến vị trí đồng hồ tổng của các tòa nhà chung cư đạt quy chuẩn nhưng chất lượng từ sau đồng hồ tổng đến các hộ gia đình không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.