Huyện Châu Đức là một huyện thuần nông, thuộc vùng sâu, vùng xa và cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện toàn huyện có 2.200 hộ dân tộc thiểu số với 9.200 nhân khẩu, chiếm 5,79% dân số của huyện. Giai đoạn 2021 - 2022, huyện có 152 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo.

Tính đến tháng 10/2023, huyện Châu Đức không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm còn 1,51% dân số.

Với nhiều chương trình, chính sách được triển khai, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức đã được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

anh man hinh 2023 12 12 luc 105728.png
Đến tháng 10/2023, huyện Châu Đức không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia.

Đại diện UBND huyện Châu Đức cho biết, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2023 có 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, hiện nay, huyện đang tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tập trung chuyển đổi cây trồng, con giống có giá trị kinh tế cao. Nhân rộng mô hình sinh kế bền vững, phù hợp với quy hoạch nông nghiệp của huyện như trồng hồ tiêu, ca cao, cây ăn quả, bắp, rau các loại.

Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảm nghèo. Đặc biệt là những hộ đã thoát nghèo cần nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, có ý thức vượt khó, tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng. 

Đồng thời, huyện sẽ tập trung giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay, đảm bảo cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Xây dựng phát triển nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm, sinh kế bền vững

Cùng với đó, huyện Châu Đức cũng sẽ huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết phát huy chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các hoạt động thi đua sẽ được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng tập thể, cá nhân trong đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo của huyện.

Khánh Vy