Châu Phú

Cập nhập tin tức Châu Phú

Châu Phú - vựa lúa năng động ở An Giang

Những cây cầu kiên cố thay cho những cầu khỉ tạm bợ, những con đường đất thơm mùi nhựa mới cùng loạt dự án nghìn tỷ thu hút giới đầu tư. Huyện Châu Phú (An Giang) đang thay da đổi thịt mỗi ngày.

Xem tây…Trường Sơn, ngẫm ta

So với Tây tất nhiên là khó rồi, gay go rồi, nhưng nhiều khi ngay cả so với tây…Trường Sơn, ta vẫn thua dài dài.