Theo Điều 30 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì chỉ có trường hợp phá thai bệnh lý mới được hưởng chế độ thai sản.

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

{keywords}
Ảnh có tính chất minh họa

Ngoài ra, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày.

Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

PV