chế độ tiết kiệm pin cho Pokemon GO

Cập nhập tin tức chế độ tiết kiệm pin cho Pokemon GO

Pokemon GO sắp cập nhật chế độ tiết kiệm pin cho smartphone xài hệ điều hành iOS

Dẫu vậy, chế độ tiết kiệm điện dành cho Pokemon Go sẽ chỉ được cập nhật cho các thiết bị di động iOS mà thôi. Hiện tại, chưa có thông tin nào dành cho chế độ này đối với các thiết bị Android.