chỉ dẫn địa lý

Cập nhập tin tức chỉ dẫn địa lý

Đây là thỏa thuận vừa được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Công bố chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Sơn La

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa phối hợp với UBND tỉnh Sơn La công bố chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản phẩm cà phê của tỉnh.