chi phí điều trị Covid-19

Cập nhập tin tức chi phí điều trị Covid-19

Quốc hội đã trao quyền, Chính phủ cần có quyết sách mạnh mẽ hơn

Nhấn mạnh Nghị quyết 30 của Quốc hội đã trao quyền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Chính phủ cần có quyết sách mạnh mẽ hơn trong phòng chống dịch Covid-19.

Sớm cho phép thực hiện chính sách đặc thù trong phòng chống dịch

Việc thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề, trong đó có thanh toán chi phí và chế độ chống dịch.