Đề thi và đáp án do Bộ GD-ĐT công bố. 

{keywords}
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Lê Anh Dũng

Năm 2015

Xem chi tiết đề thi (mã đề 194) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Năm 2016

Xem chi tiết đề thi (mã đề 168) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Năm 2017

Xem chi tiết đề thi (mã đề 402) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Năm 2018

Xem chi tiết đề thi (mã đề 410) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Năm 2019

Xem chi tiết đề thi (mã đề 410) tại đây

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Ngân Anh (tổng hợp)

Chi tiết đề thi, đáp án môn Toán thi THPT quốc gia từ năm 2015-2019

Chi tiết đề thi, đáp án môn Toán thi THPT quốc gia từ năm 2015-2019

Chi tiết đề thi đáp án môn Toán thi THPT quốc gia từ năm 2015-2019. Thí sinh có thể tham khảo trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.