chia cổ tức

tin tức về chia cổ tức mới nhất

Lợi nhuận vượt kế hoạch, MSB dự kiến chia cổ tức tối thiểu 15%icon
Kinh Doanh05/01/20210

Lợi nhuận vượt kế hoạch, MSB dự kiến chia cổ tức tối thiểu 15%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ước tính kết quả kinh doanh năm 2020 có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 94,13% so với cuối năm 2019.
 
PVFCCo đạt doanh thu 9.439 tỷ đồng, chia cổ tức 10%icon

PVFCCo đạt doanh thu 9.439 tỷ đồng, chia cổ tức 10%

Thị trường - tiêu dùng
24/04/2019
2018 là một năm thành công của PVFCCo với doanh thu 9.439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 871 tỷ đồng. Nhờ vậy, đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi  trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.
HDBank chia cổ tức, cổ phiếu thưởng 30%icon

HDBank chia cổ tức, cổ phiếu thưởng 30%

Kinh Doanh
23/04/2019
Trong năm 2019, HDBank tiếp tục giữ truyền thống chia cổ tức cao khi cổ đông ngân hàng này sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%.