chia nhà

Cập nhập tin tức chia nhà

Bố mẹ cho chị gái nhà, tôi muốn đòi chia phần được không?

Năm 2012 tôi đi chấp hành án tại Tổng cục 8. Trong thời gian ấy bố mẹ tôi ở nhà âm thầm chuyển tên sổ đỏ nhà bố mẹ tôi cho chị gái.

Bán nhà chia hồi môn cho con: Bài toán giải thoát cho nhau

Ông Chiến đã quyết bán căn nhà mặt phố, lấy số tiền 7,2 tỷ để chia cho 3 đứa con. Đó không chỉ là câu chuyện hồi môn mà hơn thế là bài toàn giải thoát cho nhau.