chia nhà

Cập nhập tin tức chia nhà

Năm 2012 tôi đi chấp hành án tại Tổng cục 8. Trong thời gian ấy bố mẹ tôi ở nhà âm thầm chuyển tên sổ đỏ nhà bố mẹ tôi cho chị gái.

Bán nhà chia hồi môn cho con: Bài toán giải thoát cho nhau

Ông Chiến đã quyết bán căn nhà mặt phố, lấy số tiền 7,2 tỷ để chia cho 3 đứa con. Đó không chỉ là câu chuyện hồi môn mà hơn thế là bài toàn giải thoát cho nhau.