Đầu năm đi lễ cầu bình an đã thành nét đẹp văn hóa người Việt. Những ngày này, hành trình đến với núi Bà Đen, Tây Ninh còn chứng kiến dòng người hành hương chiêm bái Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn bậc nhất thế giới.

Doãn Phong