Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82 về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung các quy định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Nghị định quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổng công ty và công ty do Tập đoàn Viettel nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

{keywords}
Tiếp tục thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viettel. Ảnh: Viettel

Theo đó, Tập đoàn Viettel được giao ổn định đơn giá tiền lương giai đoạn 2016-2020 và từ năm 2021 trở đi, trên cơ sở đơn giá tiền lương thực hiện bình quân của giai đoạn 2011-2015. Các điều kiện để Tập đoàn Viettel áp dụng là phải hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, nộp ngân sách Nhà nước; có mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện hằng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề ít nhất 3%.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ, được giao ổn định đơn giá tiền lương trong giai đoạn 2016-2020, từ năm 2021 trở đi trên cơ sở đơn giá tiền lương thực hiện bình quân giai đoạn 2011-2015. Các điều kiện áp dụng là hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, nộp ngân sách Nhà nước; có mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện hằng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề.

Đơn giá tiền lương thực hiện bình quân giai đoạn 2011-2015 được tính trên quỹ tiền lương thực hiện và chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương hoặc chỉ tiêu tổng sản phẩm hoặc tổng sản phẩm quy đổi thực hiện hằng năm trong giai đoạn 2011-2015.

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng được quy định theo các trường hợp cụ thể.

Theo đó, trường hợp tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới từ Công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh này được xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương tối đa bằng mức tiền lương bình quân của người lao động đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đó, tại công ty chuyển giao hoặc công ty bị sáp nhập trong năm liền kề trước thời điểm chuyển giao hoặc bị sáp nhập.

Trường hợp mức tiền lương bình quân này thấp hơn so với mức tiền lương bình quân của người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tương tự tại công ty nhận sáp nhập thì được tính tối đa bằng mức lương bình quân trong năm liền kề ở công ty nhận sáp nhập trước thời điểm sáp nhập.

Còn đối với trường hợp phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh mới thì từ khi phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh mới, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh này được xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương bình quân do công ty quyết định bảo đảm tương quan chung nhưng tối đa bằng tiền lương của người lao động làm nghề, công việc tương tự trong Tập đoàn.

Duy Vũ

Viettel đảm bảo vận hành 24/7 hệ thống cầu truyền hình đến các "pháo đài" chống dịch

Viettel đảm bảo vận hành 24/7 hệ thống cầu truyền hình đến các "pháo đài" chống dịch

Hệ thống cầu truyền hình đã được Viettel kết nối thần tốc đến hàng nghìn điểm cầu xã, phường, giúp các địa phương chủ động và sẵn sàng liên lạc 24/7 với Trung ương để triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19.