chính sách công nghiệp hỗ trợ

Cập nhập tin tức chính sách công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và nỗi lo ‘thua trên sân nhà’

Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, nếu không được hỗ trợ về cơ chế sẽ không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI.

Huy động nguồn lực tài chính 630 tỷ đồng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Việc bố trí, huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển trong thời gian qua đã được các cơ quan Bộ, ngành và địa phương ưu tiên thực hiện với tổng kinh phí tới 630 tỷ đồng, Bộ Công Thương đánh giá.

PGS, TS. Vũ Văn Phúc: Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống chính sách công nghiệp quốc gia

Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đồng bộ, có tính thực thi cao nhằm tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.