chính sách đặc thù cho văn nghệ sĩ

Cập nhập tin tức chính sách đặc thù cho văn nghệ sĩ

Công an vào cuộc vụ golfer đánh nữ caddie nhập viện; Đình chỉ toàn bộ quán karaoke trên địa bàn huyện Hoài Đức… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.