chính trường nước Mỹ

Cập nhập tin tức chính trường nước Mỹ

Mất Hạ viện, Tổng thống Trump sẽ xoay xở thế nào?

Sau hai năm nhận được ủng hộ của đa số ở lưỡng viện, giờ mất Hạ viện Tổng thống Donald Trump sẽ xoay xở thế nào?

Sứ mạng của nước Mỹ cũng là nỗi đau của nước Mỹ

Dù thích hay không thích ông Trump người ta cũng phải đồng ý rằng ông ấy đang khuấy lên những vấn đề xã hội và quốc tế mà nước Mỹ đang đối mặt.