chồng phụ bạc

Cập nhập tin tức chồng phụ bạc

Chồng phụ bạc còn gieo tiếng ác khiến tôi chẳng dám nhìn mặt ai

Tôi không nghĩ người chồng từng thề non hẹn biển, đầu gối tay ấp với tôi bao nhiêu năm lại có thể hành xử bội bạc với tôi đến như vậy.

Mẹ nằm liệt giường, con có nguy cơ thất học

Biết chị mắc bệnh nằm liệt giường, người chồng phụ bạc đã bỏ đi để lại hai mẹ con chị trong căn nhà dột tứ tung mỗi lúc mưa về.