Chốt kiểm soát phòng dịch

Cập nhập tin tức Chốt kiểm soát phòng dịch

Giao thông qua chốt kiểm soát phòng dịch Hà Nội đã thông thoáng hơn

Tuy vẫn phải xếp hàng làm thủ tục ra, vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội nhưng đã không còn cảnh ùn tắc.

Đêm trắng của lực lượng trực chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 ở Hà Nội

Đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, dưới ánh đèn đêm, lực lượng trực chốt kiểm soát tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội vẫn cần mẫn với công việc kiểm tra từng phương tiện và người ra đường.