Chris "Dubby" McFarland

Cập nhập tin tức Chris "Dubby" McFarland

Game thủ vừa vô địch giải đấu lại mất luôn 60 triệu vì ... lỡ mồm

Một hình phạt xem ra là còn nhẹ với game thủ vô địch giải đấu Madden NFL 17 với thái độ chẳng ai ưa nổi của mình.