Chủ nghĩa Mác- Lênin

Cập nhập tin tức Chủ nghĩa Mác- Lênin

Ra mắt cuốn sách về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân ta luôn kiên định nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói như vậy sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Gần 100 tham luận đều khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng bền vững trong di sản tư tưởng của Các Mác.

Trường ĐH Fulbright sẽ dạy chủ nghĩa Marx-Lenin

Hiệu trưởng Trường ĐH Fulbright Việt Nam bà Đàm Bích Thuỷ cho biết sẽ dạy các môn chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh khác biệt so với các trường đang dạy hiện nay.