- Gần 100 tham luận đều khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng bền vững trong di sản tư tưởng của Các Mác.

Sáng nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại", nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.

Trong gần 100 bài tham luận tham gia hội thảo có tới 26 tham luận của các nhà khoa học quốc tế đến từ các viện nghiên cứu, trường ĐH lớn của Trung Quốc, Lào. Tất cả đều các khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác, khẳng định ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc của chủ nghĩa Mác đối với cách mạng thế giới và Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng nhận định, hiện nay, cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, chủ nghĩa tư bản đã và đang tự điều chỉnh, nhiều vấn đề mới nảy sinh. Do đó, cần phải tiếp tục bổ sung, phát triển tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay.

Chủ nghĩa tư bản có những khiếm khuyết không thể khắc phục

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Các Mác không chỉ là nhà lý luận thiên tài mà còn là nhà cách mạng vĩ đại, đã để lại cho nhân loại một kho tàng tri thức đồ sộ và và phong phú trên nhiều lĩnh vực như: Triết học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử, pháp lý, chính trị.

{keywords}
Ông Nguyễn Xuân Thắng


“Học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác-Lênin đã chấm dứt thời kỳ ‘mò mẫm như trong đêm tối’ của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình”, ông Thắng đúc rút.

Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước nhà. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. Việt Nam từ một nước có trình độ kinh tế xã hội lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng của Mác cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới", ông Thắng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ nghĩa tư bản hiện đại mặc dù tiến bộ hơn so với chính nó vào thời điểm Các Mác nghiên cứu nhưng vẫn có những khiếm khuyết nội tại không thể tự mình khắc phục.

Ông chỉ rõ, bất bình đẳng xã hội vẫn tồn tại và ngày càng gay gắt ở ngay các nước tư bản giàu có; chênh lệch giàu nghèo giữa các nước phát triển và đa số các nước đang phát triển ngày càng trầm trọng. Xung đột khủng bố, bạo lực và bất ổn xã hội vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn của nhân loại

Dẫn lại lời học giả Allen W.Wood, ông Thắng cho hay, phần lớn mọi người đều cho rằng Mỹ là quốc gia giàu có nhất thế giới nhưng đó cũng là quốc gia bất bình đẳng nhất trên thế giới.

400 người giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối lượng tài sản cao hơn tổng số tài sản của 150 triệu nghèo nhất. Những người giàu nhất chiếm 1% dân số nhưng lại sở hữu hơn 1/3 tổng lượng tài sản của toàn xã hội, vượt quá tổng lượng tài sản của những người có thu nhập thấp nhất nước Mỹ - đối tượng chiếm 95% dân số.

"Điều đó chứng tỏ lý luận của chủ nghĩa Mác về xã hội tư bản chủ nghĩa vẫn luôn đúng và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, thực tiễn" - ông Thắng khẳng định.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn nguyên giá trị

Ông Thắng cho biết, hiện có nhiều vấn đề mới do thực tiễn đặt ra cần được soi sáng bằng tư tưởng của Mác.

Có ý kiến cho rằng, trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0, sứ mệnh lịch sử hiện nay không còn thuộc về giai cấp công nhân mà là thuộc về một số tầng lớp, giai cấp khác, thậm chí là thuộc về người máy...

Tuy nhiên ông Thắng cho biết, nhờ lý luận của Các Mác giúp thấy rõ, dù nền sản xuất hiện đại được tự động hóa, nhưng xét về nội dung kinh tế thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội.

Xét về khía cạnh tư tưởng chính trị, chỉ có giai cấp công nhân mới tập hợp được các giai tầng lao động khác do Đảng Cộng sản lãnh đạo để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

{keywords}
Toàn cảnh hội thảo 


Cũng chỉ có giai cấp công nhân mới giải quyết được các vấn đề chính trị xã hội trong quá trình xây dựng xã hội mới.

Xét về nội dung văn hóa - tư tưởng, chỉ có giai cấp công nhân mới là lực lượng xác lập được các hệ giá trị mới như lao động, công bằng, dân chủ, bình đẳng, tự do... để thay thế cho hệ giá trị tư sản cũ.

Từ đó, ông Thắng cho rằng, học thuyết Các Mác và chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhận trong thời đại hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thời sự.

Thủ tướng dùng suất cơm ca chiều với công nhân

Thủ tướng dùng suất cơm ca chiều với công nhân

Chiều nay, tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng dùng suất ăn ca chiều với công nhân tại nhà ăn tập thể.

Hàng nghìn công nhân vỗ tay trước quyết định bất ngờ của Thủ tướng

Hàng nghìn công nhân vỗ tay trước quyết định bất ngờ của Thủ tướng

Nữ công nhân nghèo không kịp gửi con nên đưa cả 2 đến cho kịp giờ đối thoại. Thủ tướng xuống đứng cạnh lắng nghe và có quyết định bất ngờ.

Khẳng định hệ giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

Khẳng định hệ giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

 Sáng nay, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Trường Sĩ quan chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội thảo khoa học "Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" tại Bắc Ninh.

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

“Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của TƯ thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt...”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nhiều biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ đảng viên

Nhiều biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ đảng viên

Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Minh Anh