Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Cập nhập tin tức Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Thủ tướng rất lo lắng vụ người dân bị tôn cứa cổ

Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng nhắc nhở TP Hà Nội về 2 vụ tai nạn làm chết người do bị tôn cứa cổ trên đường.

Công khai xin lỗi, bồi thường chủ quán Xin chào

Công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin chào theo quy định.

Tân Thủ tướng, bộ trưởng và ưu tiên hành động

Tân Thủ tướng và các bộ trưởng, thành viên Chính phủ ngay khi nhậm chức đã có những ưu tiên, kế hoạch hành động rõ ràng theo lĩnh vực phụ trách.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Làm hết sức bằng cái tâm, cái đức

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP xác định thái độ với công việc: làm hết sức mình, bằng cái tâm, cái đức, bằng trách nhiệm.

Chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Trách nhiệm của chúng tôi là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt nhất 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành.