chủ quán net không cho trẻ em chơi khuya

Cập nhập tin tức chủ quán net không cho trẻ em chơi khuya

Quả thực đây là một quan điểm hết sức đúng đắn của chủ quán net này mà mọi người nên học theo.