- Sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, với vị trí là Thủ đô của cả nước, yêu cầu nhiệm vụ đối với Công an Thủ đô là trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn đinh cho Thủ đô và đất nước.

{keywords}
Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Công an TP Hà Nội. Ảnh: Minh Quang

Chủ tịch nước yêu cầu Công an Hà Nội thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền TP, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an Hà Nội là lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng giao nhiệm vụ cho Công an Hà Nội nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, tấn công liên tục để làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch… Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy... kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, hoạt động tố tụng, không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm. Tạo bước chuyển biến mới, thật sự rõ nét về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lựợng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

"Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phải là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, về ý thức tổ chức, kỷ luật, về tình đồng chí, đồng đội, có tư duy chính trị, giỏi về pháp luật và sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Minh Quang