Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước gửi tới các đại biểu, đồng bào dự Ngày hội và toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước khẳng định tất cả chúng ta dù ở đồng bằng hay miền núi, biên giới hay hải đảo, trong nước hay nước ngoài, dù khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo đều một lòng hướng về nguồn cội, quê hương, đất nước, cùng nhau nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3.

 

{keywords}
Sáng 12/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 
{keywords}
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022, được tổ chức tại Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chủ tịch nước nêu rõ, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và củng cố. Công tác chăm lo, cải thiện về đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm và cải thiện rõ rệt thông qua thực hiện các chính sách ưu tiên, các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo và các dự án, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam.

Vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước một lần nữa lại được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

{keywords}
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dân tộc thiểu số tại Ngày hội.
{keywords}
 Chủ tịch nước với các đại biểu dân tộc thiểu số tại Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 
{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội.
{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai hội.
{keywords}
 Chủ tịch nước tặng quà cho đại diện các dân tộc.
{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với đại biểu các dân tộc tham dự lễ khai mạc Ngày hội.
{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm làng Mường trong Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam.
{keywords}
Tiết mục nhảy sạp của đồng bào dân tộc tại Làng
{keywords}
Tiết mục múa "Hãy xoè cùng em" của đồng bào dân tộc Thái tại Làng.
{keywords}
 
{keywords}
Biểu diễn cồng chiêng tại ngày hội.
{keywords}
Các hoạt động văn hóa tại ngày hội.
Chủ tịch nước xuống đồng cày ruộng ở lễ Tịch điền

Chủ tịch nước xuống đồng cày ruộng ở lễ Tịch điền

Trong bộ quần áo nâu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội Tịch điền.

Theo TTXVN