Chủ tịch tỉnh Kon Tum

Cập nhập tin tức Chủ tịch tỉnh Kon Tum

Chủ tịch Kon Tum từ nhiệm: Mình đã già, để trẻ thay

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quý lý giải lý do ông viết đơn xin từ nhiệm sớm 2 năm. 

Chủ tịch tỉnh Kon Tum xin từ nhiệm

Ông Đào Xuân Quý (58 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm.